WelkomOverDienstenContact
Infocorner
Uw communicatie naar de toekomst
Glasvezelaansluitingen
Activaties
Schouwen
Onderhoud / Storingen
Advies netwerkoplossingen
Schouwen

Voordat de glasvezel wordt aangelegd dienen de woningen geschouwd te worden. Voor de schouw van een hoogbouwcomplex, wordt er eerst contact opgenomen met de wooncoöperatie of de voorzitter van de VVE. Samen met de betreffende contactpersoon gaan we door het pand en bespreken de aanlegmethode, afhankelijkheid, de invoer en de locatie van de FTU. Deze punten worden verwerkt in een schouwrapport. Tijdens de schouw wordt er meer informatie gegeven, zodat de contactpersoon de bewoners kan inlichten. Ter verduidelijking worden de foto's van de schouw toegevoegd aan het schouwrapport en dit wordt samen met een statusoverzicht en een gebruiksrechtdocument verstuurd naar de contactpersoon ter ondertekening. Dit rapport zal ten tijde van de aanleg worden gebruikt door de monteurs zodat zij van tevoren al exact weten hoe ze te werk moeten gaan.

  
 
Welkom|Over|Diensten|Contact